O nás

Poradenstvo pre firmy v oblasti financovania výskumných a vývojových aktivít je u nás v prvom rade o vysokej odbornosti, vysokej pridanej hodnote a časovej efektivite. Poradenstvo vykonávajú ľudia, ktorí majú skúsenosti nielen z poradenstva, ale aj z výskumného a vývojového prostredia na Slovensku aj v zahraničí.

Vykonávané poradenstvo je podľa najnovších poznatkov z oblasti legislatívy, metodických pokynov, judikátov ako aj našimi best-practices a know-how. Za poskytnuté poradenstvo ručíme. Za správnosť vám ručíme!

Naša spoločnosť má profesné poistenie zodpovednosti na škody do výšky odpočtu 3 000 000€.

Vieme, že čas sú peniaze. Možnosti využitia všetkých našich služieb na Vaše výskumné a vývojové aktivity posudzujeme naraz, ideálne na jednom stretnutí. Časovú úsporu Vám prináša aj náš vlastný softvér Supersoft, vyvinutý špeciálne pre účely zníženia časovej a administratívnej náročnosti vedenia projektov. Viac informácií o softvéri nájdete na stránke www.supersoft.sk.

Portfólio našich služieb je dostatočne široké, aby si z neho vedela vybrať každá spoločnosť, ktorá rieši financovanie svojich výskumných, vývojových alebo inovatívnych projektov. Preto neváhajte a kontaktujte nás.