Audit superodpočtu

Uplatnili, alebo plánujete si uplatniť superodpočet samostatne? V spolupráci s auditorskou spoločnosťou GINALL & ROBINSON vám teraz ponúkame audit superodpočtu. Audit je úplne bezplatný. Výstupom je správa s identifikovanými nedostatkami a navrhovanými nápravnými opatreniami.

Skúsenosti
Dlhoročné skúsenosti v oblasti. 100%
Komfort
Audit je vykovaný vo vašej spoločnosti. 90%
Výhodnosť
Nič neplatíte! Audit je financovaný zo schémy de minimis. 100%