Blog

Rozdiel medzi výskumom a vývojom z pohľadu Frascati manuálu

To, či daná činnosť sa dá charakterizovať ako výskum alebo vývoj, je podstatné najmä z pohľadu uplatnenia superodpočtu, ako aj iných foriem podpory výskumu a vývoja. V štátoch OECD sa pri definícii výskumu a vývoja legislatíva často opiera o Frascati manuál.

Podpora výskumu a vývoja na Slovensku a v rámci Európy

O tom, že podporovať výskum a vývoj na Slovensku je nevyhnutnosťou asi nikto nepochybuje. Cieľom článku je pozrieť sa na to, aké sú štatistiky podpory výskumu a vývoja na Slovensku, najmä v porovnaní s ostatnými štátmi v Európskej únii, a akú mieru podpory výskumu a vývoja predstavuje hlavne superodpočet.