EurofondyEurofondy

EÚ fondy sú zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovatívnosti slovenských malých a stredných firiem, ale i veľkých podnikov. Pre tieto účely sú v operačnom programe Výskum a inovácie alokovaných viac ako 2,2 mld. Eur. Pomôžeme vám nájsť vhodnú výzvu financovania z EÚ fondov, pripraviť projekt a následne ho úspešne implementovať. Orientujeme sa primárne na projekty zamerané na nákup technológií, zavádzanie inovácií, rozvoj podnikania či realizáciu výskumu a vývoja. Doposiaľ sme vypracovali EU projekty v sumárnej výške cez 50 mil. Eur, pričom dosahujeme úspešnosť až 80 percent.

Kontaktujte nás a nájdeme vám vhodnú výzvu na financovanie vašich podnikateľských zámerov.