Eurofondy

EÚ fondy sú zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovatívnosti slovenských malých a stredných firiem, ale i veľkých podnikov. Pre tieto účely sú v operačnom programe Výskum a inovácie alokovaných viac ako 2,2 mld. Eur. Pomôžeme vám nájsť vhodnú výzvu financovania z EÚ fondov, pripraviť projekt a následne ho úspešne implementovať. Orientujeme sa primárne na projekty zamerané na nákup technológií, zavádzanie inovácií, rozvoj podnikania či realizáciu výskumu a vývoja. Doposiaľ sme vypracovali EU projekty v sumárnej výške cez 50 mil. Eur, pričom dosahujeme úspešnosť až 80 percent.

Aktuálne otvorené veľké výzvy

Implementácia opatrení z energetických auditov

 • Podporované oblasti: Rekonštrukcia a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu; rekonštrukcia a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov, alebo rekonštrukciu a modernizáciu systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Podporiť možno aj výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií, alebo modernizáciu a rekonštrukciu systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku.
 • Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
 • Miera podpory: 45% – 50%
 • Výška dotácie 200.000€ až 2.000.000€

Aktuálne malé výzvy

Podpora vystavovania

 • Podporované oblasti: Výzva je určená na financovanie prezentácie spoločnosti na výstavách v zahraničí.
 • Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
 • Miera podpory: 100%
 • Výška dotácie 20.000€

Kreatívny voucher

 • Podporované oblasti: Slúži na financovanie riešenia dizajnu, architektonického riešenia, či tvorby webu.
 • Oprávnené územie: celá SR
 • Miera podpory: 50%
 • Výška dotácie 5.000€


Nenašli ste pre vás vhodnú výzvu? Kontaktujte nás a nájdeme vám vhodnú výzvu na financovanie vašich podnikateľských zámerov.