Informačné technológie

Príklady projektu: Vývoj nového softvéru pre účely ERP/Vývoj nového algoritmu pre využitie v priemysle/ Vývoj novej platformy

Kritériá pre uplatnenie:

  • Novosť: V rámci projektu musí byť preukázaný nový algoritmus, použitie nového typu knižníc, vyvinutý nový framework
  • Kreativita: Spoločnosť musí preukázať, že sa jedná o pôvodný koncept, a teda že podobný algoritmus nevyvíjala/nepoužívala
  • Neistota: Vývojová činnosť musí byť spojená s technickou alebo inou neistotou vo forme neistoty v použití nového skriptovacieho jazyka, nových knižníc, nového programovacieho prostredia, neistoty stability softvéru z dlhodobého hľadiska
  • Systematickosť: Projekt musí byť vedený formou dokumentácie obsahujúcej časový harmonogram, rozpočet a pravidelnú kontrolu a vyhodnotenie projektu v jednotlivých etapách alebo fázach
  • Reprodukovateľnosť: Výsledok projektu musí byť reprodukovateľný alebo prevoditeľný najmä pre obchodné účely

Uplatniteľné výdavky:

  • Mzdové výdavky: vývojoví a výskumní zamestnanci, programátori, projektoví manažéri
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.