Podpora výskumu a vývoja na Slovensku a v rámci Európy

O tom, že podporovať výskum a vývoj na Slovensku je nevyhnutnosťou asi nikto nepochybuje. Cieľom článku je pozrieť sa na to, aké sú štatistiky podpory výskumu a vývoja na Slovensku, najmä v porovnaní s ostatnými štátmi v Európskej únii, a akú mieru podpory výskumu a vývoja predstavuje hlavne superodpočet.

Štatistický úrad Európskych spoločenstiev, skrátene Eurostat, vyhodnocuje každý rok mieru podpory výskumu a vývoja v jednotlivých štátoch. Vyjadruje ju ako percentuálny podiel z hrubého domáceho produktu danej krajiny.

V tomto článku sa zameriavame najmä na podporu podnikateľského sektora. Na základe dát vieme porovnať rok 2015 a rok 2018. Rok 2015 je prvým rokom, pre ktorý platil superodpočet, avšak bol na úrovni iba 25% z uplatniteľných výdavkov. Pre rok 2018 bola prvý krát podpora zvýšená na 100% uplatniteľných výdavkov.

Nižšie sú uvedené štatistiky pre rok 2015 a 2018 vo vyjadrení mapy ako aj grafu.

Výdavky na výskum a vývoj v jednotlivých štátoch vo vyjadrení percenta z HDP v roku 2015. Zdroj: eurostat.

Výdavky na výskum a vývoj v jednotlivých štátoch vo vyjadrení percenta z HDP v roku 2018. Zdroj: eurostat.

Výdavky na výskum a vývoj vo vyjadrení percenta z HDP od roku 2015 po rok 2018. Zobrazené sú dáta Slovenskej republiky (hnedá), Českej republiky (modrá) a celej Európskej únie (zelená). Zdroj: eurostat.

Z uvedených dát vyplýva nie veľmi pozitívna informácia, čo sa týka investície Slovenskej republiky do výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore. Za sledované obdobie síce investície do výskumu a vývoja mierne narástli, ale nikdy neprekročili investície ani pol percenta HDP. Na porovnanie je z mapky jasné, že lídrom v investovaní do výskumu a vývoja sú najmä Švédsko, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko, ktoré investujú 2 a viac percent do tejto oblasti. Zo susedných krajín je zaujímavá štatistika na porovnanie s Českou republikou, ktorá investuje do tejto oblasti stabilne viac ako 1% svojho HDP, pričom priemer Európskej únie je stabilne rastie k hodnote takmer 1,5%.

Aj z týchto štatistík vyplýva, že súkromný sektor na Slovensku vo veľkom zaostáva nielen za priemerom Európskej únie ale aj za svojimi najbližšími susedmi v oblasti investovania do výskumných alebo vývojových aktivít.

Aj preto naša spoločnosť neustále podporuje firmy na Slovensku, aby sa venovali výskumu a vývoju, keďže je viacero možností ako ho podporiť priamo aj nepriamo.This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.