Služby

Naše služby pomáhajú v najcitlivejšej oblasti každej výskumno-vývojovej aktivity, ktorými sú financie.

S našou podporu sa nemusíte báť využiť legislatívnu podporu financovania vývoja vlastných produktov, ako aj byť konkurencieschopný pri cenotvorbe v oblasti vysúťaženia zákaziek na projekty s vysokou pridanou hodnotu.
Zakladáme si na maximálnej profesionalite, dlhodobých skúsenostiach, znížení administratívnej náročnosti z vašej strany a ručení za našu prácu.

Naše riešenia

Super odpočet

Podpora výdavkov na výskum alebo vývoj, vlastný aj na zákazku.

Patent box

Podpora predaja licencií vlastného softvéru ako aj vlastných produktov.

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Nutnosť pre záujemcov o eurofondy pre výskum a vývoj

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.